Zmijske kože

Zmijske kože ili ukrasna creva se koriste za grupisanje i sakrivanje kablova.

Ukrasna creva ili popularno zmijske kože mogu biti različitih boja i dimenzija. Koriste se za estetsko skrivanje kablova, kao na primer za zvučničke kablove od zidne utičnice do woofer-a i slično. Cena zavisi od dimenzije i kreće se od 5 do 25 eu po metru.

Primeri: 

Zmijske kože - Aleksovski.rs